தமிழ் கருக்குழாய் யின் அர்த்தம்

கருக்குழாய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சினைக்குழாய்.