தமிழ் கருகுமணி யின் அர்த்தம்

கருகுமணி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெண்கள் கழுத்தில் அணியும்) கருப்பு நிறப் பாசி மணி.