தமிழ் கருஞ்சீரகம் யின் அர்த்தம்

கருஞ்சீரகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அதிகமான காரமும் கசப்பும் கொண்ட கறுப்பு நிறச் சீரகம்.