தமிழ் கருத்தடை உறை யின் அர்த்தம்

கருத்தடை உறை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஆணுறை.