தமிழ் கருத்தியல் யின் அர்த்தம்

கருத்தியல்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு சித்தாந்தம்.