தமிழ் கருமான் யின் அர்த்தம்

கருமான்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கொல்லன்.