தமிழ் கருமி யின் அர்த்தம்

கருமி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கஞ்சத்தனம் கொண்ட நபர்.