தமிழ் கருவண்டு யின் அர்த்தம்

கருவண்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நாவல் பழத்தைப் போன்ற) கறுப்பு நிற வண்டு.