தமிழ் கருவணு யின் அர்த்தம்

கருவணு

பெயர்ச்சொல்

உயிரியல்
  • 1

    உயிரியல்
    கருமுட்டை.

    ‘நான்கு வாரங்களில் ஒரே ஒரு கருவணுதான் உருவாகிறது’