தமிழ் கருவிநூல் யின் அர்த்தம்

கருவிநூல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒன்றைக் கற்பதற்கும் கற்கும்போது ஏற்படும் சந்தேகங்களைத் தெளிவுபடுத்திக்கொள்வதற்கும் துணையாக அமையும், அடிப்படைத் தகவல்கள் அடங்கிய நூல்.