தமிழ் கருவேப்பிலை யின் அர்த்தம்

கருவேப்பிலை

பெயர்ச்சொல்