தமிழ் கீரை மீன் யின் அர்த்தம்

கீரை மீன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் 15 செ.மீ. நீளத்தில் உடல் பகுதியில் முட்களோடு தட்டையாக, வெளிர் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும், (உணவாகும்) கடல் மீன்.