தமிழ் கற்பக விருட்சம் யின் அர்த்தம்

கற்பக விருட்சம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சொர்க்கத்தில் இருப்பதாகவும் ஒருவர் விரும்பியதையெல்லாம் தரக்கூடியதாகவும் கூறப்படும் ஒரு மரம்.