தமிழ் கற்பலகை யின் அர்த்தம்

கற்பலகை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சிலேட்டு.