தமிழ் கறள் யின் அர்த்தம்

கறள்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு துரு.

    ‘கறள் பிடித்த ஆணி’

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வன்மம்.

    ‘அவர் என் மீது கறள் வைத்திருக்கிறார்’