தமிழ் கறிக்காரன் யின் அர்த்தம்

கறிக்காரன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இறைச்சி, மீன் போன்றவற்றை விற்பவன்.

    ‘கறிக்காரன் வருகின்றானா என்று கவனி’