தமிழ் கறிக்காரி யின் அர்த்தம்

கறிக்காரி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இறைச்சி, மீன் போன்றவற்றை விற்பவள்.

    ‘அந்தக் கறிக்காரியிடம் மீன் மலிவாகக் கிடைக்கும்’
    ‘கறிக்காரியிடம் கருவாட்டுக்கு இன்றைக்கே சொல்லிவிட வேண்டும்’