தமிழ் கறிக்கோழி யின் அர்த்தம்

கறிக்கோழி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இறைச்சிக்காகவே பண்ணைகளில் வளர்க்கப்படும் கோழி.