தமிழ் கறி மசாலா யின் அர்த்தம்

கறி மசாலா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கறிக்குச் சேர்க்கும் மசாலாப் பொருள்கள்.