தமிழ் கறி மஞ்சள் யின் அர்த்தம்

கறி மஞ்சள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கறிக்குச் சேர்க்கும் மஞ்சள்.