தமிழ் கறுவாப்பட்டை யின் அர்த்தம்

கறுவாப்பட்டை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு லவங்கப்பட்டை.