தமிழ் கற்கண்டு யின் அர்த்தம்

கற்கண்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    படிகம்போல இருக்கும் கரும்புச் சாற்றின் கட்டி.