தமிழ் கற்பிதம் யின் அர்த்தம்

கற்பிதம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கற்பனையானது.

    ‘உங்களுடைய குற்றச்சாட்டுகள் கற்பிதமானவை’