தமிழ் கல்கண்டு யின் அர்த்தம்

கல்கண்டு

பெயர்ச்சொல்