தமிழ் கல்மூங்கில் யின் அர்த்தம்

கல்மூங்கில்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குறுகிய துளையைக் கொண்ட உறுதியான மூங்கில்.