தமிழ் கல்யாணம் யின் அர்த்தம்

கல்யாணம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    திருமணம்.