தமிழ் கல்லுப்பென்சில் யின் அர்த்தம்

கல்லுப்பென்சில்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சிலேட்டுக் குச்சி.

    ‘கல்லுப்பென்சில் சீக்கிரம் உடையாது’