தமிழ் கீல்வாதம் யின் அர்த்தம்

கீல்வாதம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (அழற்சி காரணமாக) மூட்டுகளில் ஏற்படும் வலியும் விறைப்புத் தன்மையும்.