தமிழ் கலவாய் யின் அர்த்தம்

கலவாய்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் முக்கால் மீட்டர் நீளத்தில் சதைப்பற்றோடு உருளை வடிவத்தில் இருக்கும், (உணவாகும்) பழுப்பு நிறக் கடல் மீன்.