தமிழ் கல்விமான் யின் அர்த்தம்

கல்விமான்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு நன்றாகக் கற்றவர்; அறிஞர்.