தமிழ் கல்வியாளர் யின் அர்த்தம்

கல்வியாளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கல்வித் துறையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்.