தமிழ் கலாச்சாரம் யின் அர்த்தம்

கலாச்சாரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பண்பாடு.

    ‘இந்தியக் கலாச்சாரம்’
    ‘அந்நியக் கலாச்சாரம்’