தமிழ் கலிமா யின் அர்த்தம்

கலிமா

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    இறைவன் ஒருவனே என்பதிலும் இறைவனின் தூதர் முகமது நபி என்பதிலும் நம்பிக்கை கொண்டு சொல்லும் மந்திரம்.