தமிழ் கலைநிகழ்ச்சி யின் அர்த்தம்

கலைநிகழ்ச்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நாட்டியம், நாடகம் முதலிய கலை வடிவங்களில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி.