தமிழ் கலைப்படம் யின் அர்த்தம்

கலைப்படம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வணிக ரீதியில் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இல்லாமல் தயாரிக்கப்படும் திரைப்படம்.