தமிழ் கலைமகள் யின் அர்த்தம்

கலைமகள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கலைகளுக்கான தெய்வம்; சரஸ்வதி.