தமிழ் கலைவிழா யின் அர்த்தம்

கலைவிழா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கலை நிகழ்ச்சிகளைக் கொண்ட விழா.