தமிழ் களப்பலி யின் அர்த்தம்

களப்பலி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (முற்காலத்தில்) போர்க்களத்தில் வெற்றி கிடைக்கத் தெய்வத்திற்குத் தரும் பலி.