தமிழ் களியாட்டு யின் அர்த்தம்

களியாட்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பொழுதுபோக்கு.

    ‘களியாட்டுப் பூங்கா’
    ‘களியாட்டு வித்தை’