தமிழ் களிறு யின் அர்த்தம்

களிறு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு ஆண் யானை; கொம்பன் யானை.