தமிழ் களைக்கொட்டு யின் அர்த்தம்

களைக்கொட்டு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு களைவெட்டி.