தமிழ் கள் யின் அர்த்தம்

கள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தென்னை அல்லது பனை மரத்திலிருந்து வடிக்கப்படும், போதை தரும் பானம்.