தமிழ் கீழ்ப்பாலம் யின் அர்த்தம்

கீழ்ப்பாலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பாலத்தின் கீழ் குறுக்குவாக்கில் அமைந்த பாதை.