தமிழ் கீழ்வாரம் யின் அர்த்தம்

கீழ்வாரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நிலத்தை உள்குத்தகைக்கு விடுதல்.