தமிழ் கழிச்சல் யின் அர்த்தம்

கழிச்சல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் வயிற்றுப்போக்கு.