தமிழ் கீழினம் யின் அர்த்தம்

கீழினம்

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    (நீட்டலளவை, முகத்தலளவை, எடுத்தலளவை போன்றவற்றில்) பெரிய அளவீடுகளுக்கு நிகராகக் குறிக்கப்படும் சிறிய அளவீடுகள்.

    ‘2.5 மீட்டரின் கீழினம் 2500 மில்லிமீட்டர் ஆகும்’
    ‘1 அடியின் கீழினம் 12 அங்குலம் ஆகும்’