தமிழ் கழிப்பிடம் யின் அர்த்தம்

கழிப்பிடம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பொது இடத்தில் உள்ள) கழிப்பறை.

    ‘கட்டணக் கழிப்பிடம்’