தமிழ் கழுவாய் யின் அர்த்தம்

கழுவாய்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பரிகாரம்; பிராயச்சித்தம்.