தமிழ் கீழே யின் அர்த்தம்

கீழே

வினையடை

 • 1

  தரையில்; நிலத்தில்.

  ‘மரத்திலிருந்து கீழே இறங்கு!’
  ‘கட்டிலில் படு, கீழே படுக்காதே!’
  ‘இருபதாவது மாடியிலிருந்து பார்த்தால் கீழே செல்லும் வாகனங்கள் சிறு புள்ளிகளாகத் தெரியும்’

 • 2

  (குறிப்பிட்ட அளவு, எண்ணிக்கை முதலியவற்றுக்கு) குறைவாக.

  ‘குளிர் காலத்தில் வெப்பநிலை சராசரி வெப்பநிலையைவிடக் கீழே செல்கிறது’
  ‘கார் நாற்பது கிலோ மீட்டர் வேகத்துக்கும் கீழே சென்றுகொண்டிருந்தது’
  ‘பாடகரின் குரல் கீழே போகும்போது அபஸ்வரம் தட்டியது’

தமிழ் கீழே யின் அர்த்தம்

கீழே

இடைச்சொல்