தமிழ் கவனகம் யின் அர்த்தம்

கவனகம்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு நினைவாற்றலால் ஒரே நேரத்தில் பல செயல்களை நிகழ்த்திக் காட்டும் கலை.